UWV Masterclasses HR Analytics in de praktijk - Sjoerd van den Heuvel PhD

Waar wil jij je verder in ontwikkelen? 

Ontdek waar jij enthousiast van wordt en waarmee jij nóg meer impact kunt maken. Heb je een keuze gemaakt, maak je interesse dan kenbaar via de knop ‘aanmelden’. Heb je vragen? Neem dan contact op met UWV Data Academie

PROGRAMMA
HR Analytics Translator
MASTERCLASSES
HR Analytics in de praktijk
MASTERCLASSES
Storytelling voor HR
QUIZ
HR Analytics Quiz

MASTERCLASSES
HR Analytics in de praktijk

HR Analytics in de praktijk: Introductie

In de masterclass HR Analytics in de praktijk: Introductie leer je wat HR analytics is (en wat ook niet) en hoe het kan bijdragen aan de realisatie van organisatiedoelen. Je leert over de waardeketen van HR Analytics, en de verschillen tussen data, metrics en ware analytics. Ook het onderscheid tussen beschrijvende en inferentiële statistiek word je duidelijk, evenals begrippen als voorspellende en prescriptieve analytics. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen ervaar je voor welke doeleinden metrics gebruikt moeten worden, en in welke gevallen meer geavanceerde analytics meer waarde opleveren voor de organisatie. Andere onderwerpen in deze masterclass passeren inspirerende visualisatie voorbeelden de revue en krijgt je veel concrete tips en tricks waar je direct je voordeel mee kunt doen. Uit uiteraard ontwikkel je ook hands-on je eigen visualisatie vaardigheden waarbij je de opgedane inzichten direct toepast. Neem je laptop dus vooral mee. We gaan aan de slag met infographics, grafieken, afbeeldingen, smartarts, pictogrammen en 3D-visualisaties. Wat zijn do’s en don’ts bij kleurgebruik, je slide ontwerp en het gebruik van media. Veel aandacht gaat uit naar het bouwen van krachtige slide decks. Maar ook behandelen we de de psychologische mechanismen achter bepaalde ontwerpkeuzes, en leer je hoe je generative AIHR Analytics in de praktijk’.

 • Duur: 4 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline
 • Locatie: Naar keuze


HR Analytics in de praktijk: Verzuim

In de masterclass HR Analytics in de praktijk: Verzuim leer je hoe je HR analytics concreet toepast op het gebied van verzuim. Ontdek de belangrijkste data, metrics (zoals KPI’s), en analyses die je kunt toepassen om het ziekteverzuim in jouw organisatieonderdeel beter te begrijpen, verklaren, én voorspellen. Neem je laptop mee en ga concreet aan de slag met het berekenen van de directe én indirecte kosten van verzuim.

 • Duur: 4 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline
 • Locatie: Naar keuze


HR Analytics in de praktijk: Verloop

In de masterclass HR Analytics in de praktijk: Verloop leer je hoe je HR analytics concreet toepast op het gebied van verloop. Ontdek de belangrijkste data, metrics (zoals KPI’s), en analyses die je kunt toepassen om het verloop in jouw organisatieonderdeel beter te begrijpen, verklaren, én voorspellen. Leer gewenst en ongewenst verloop te onderscheiden, en bereken zelf kosten van verloop binnen 5 categorieën van directe én indirecte verloopkosten.  

 • Duur: 4 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline
 • Locatie: Naar keuze


HR Analytics in de praktijk: Attitudes

In de masterclass HR Analytics in de praktijk: Attitudes  leer je hoe je HR analytics concreet toepast op het gebied van attitudes als betrokkenheid, tevredenheid, bevlogenheid. Overigens zijn deze attitudes compleet verschillende concepten die wel vaak in één adem worden genoemd. Wel concept is voor jouw context relevant? En hoe meet je die dan om de meest valide en betrouwbare manier? Ontdek de belangrijkste data, metrics (zoals KPI’s), en analyses die je kunt toepassen om de houding van medewerkers in jouw organisatieonderdeel beter te begrijpen, verklaren, én voorspellen.

 • Duur: 4 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline
 • Locatie: Naar keuze


HR Analytics in de praktijk: Inclusie & Diversiteit

In de masterclass HR Analytics in de praktijk: Inclusie & Diversiteit staat het relevante, maar wat ongrijpbare thema inclusie en diversiteit centraal. Wat waarom doen we aan inclusie-en diversiteitsbeleid? Omdat we het belangrijk vinden? Omdat de arbeidsmarkt steeds krapper wordt? En wanneer ben je dan divers, divers genoeg, of inclusief? Leer in deze masterclass hoe je HR analytics concreet toepast op inclusie en diversiteit: hoe definieer, meet en analyseer je inclusie en diversiteit? En hoe vertaal je inzichten in inclusie en diversiteit binnen jouw organisatieonderdeel naar actie, beleid, interventies, en uiteindelijk impact?


 • Duur: 4 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline
 • Locatie: Naar keuze


HR Analytics in de praktijk: Performance

In de masterclass HR Analytics in de praktijk: Performance leer je hoe je HR analytics concreet toepast op het gebied van medewerker performance. Want dat is nog niet zo eenvoudig. Performance betekent in iedere rol, functie, of organisatie namelijhk iets anders: dus hoe maken we performance dan inzichtelijk? Zijn traditionele manier van meten, analyseren, kalibreren van performance nog wel ‘valide’? En hoe voorspellen we performance, bijvoorbeeld van nieuwe medewerkers?

 • Duur: 4 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline
 • Locatie: Naar keuze


HR Analytics in de praktijk: Recruitment & Selectie

In de masterclass HR Analytics in de praktijk: Recruitment & Selectie leer je hoe je HR analytics concreet toepast ten behoeve van een efficiënt én effectief recruitment- en selectieproces. Want ondanks de enorme krapte op de arbeidsmarkt, willen we tóch de beste kandidaten identificeren, bereiken, selecteren, en aannemen. We moeten steeds creatiever worden. Óf wellicht gewoon slimmer gebruik maken van data en nieuwe technologieën en AI?

 • Duur: 4 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline
 • Locatie: Naar keuze


HR Analytics in de praktijk: Leiderschap

In de masterclass HR Analytics in de praktijk: Leiderschap  leer je hoe je HR analytics concreet toepast om de impact van leiderschap beter te begrijpen, verklaren, én voorspellen. Hoe meet je specifieke leiderschapskenmerken en bepaal je de invloed op de prestaties van teams en individuen? Welk leiderschap is effectief in welke context? Welke team heeft welke type leiderschap nodig, om maximaal te kunnen presenteren?  

 • Duur: 4 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline
 • Locatie: Naar keuze


HR Analytics in de praktijk: Training & Ontwikkeling

In de masterclass HR Analytics in de praktijk: Training & Ontwikkeling  leer je hoe je HR analytics concreet toepast binnen het Training & Ontwikkeling domein. Want hoe meet je nu de effectiviteit van trainingsprogramma’s? In ieder geval niet met de vraag hoe de lunch (en de kroketten) tijdens de training smaakte. Maar waarom stellen we dit soort vragen dan wel vaak bij evaluaties van trainingsprogramma’s? Maak kennis met beproefde methoden om het effect van training en ontwikkeling te meten, zoals de ROI methode en het Kirkpatrick Model. En wanneer je vervolgens predictive analytics toepast, hoe verdubbel je vrij eenvoudig het rendement van investeringen in training en development? 

 • Duur: 4 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline
 • Locatie: Naar keuze


HR Analytics in de praktijk: Succession Planning

In de masterclass HR Analytics in de praktijk: Succession Planning  leer je hoe je HR analytics concreet toepast op succession planning, zowel op strategisch, tactisch, én operationeel niveau. Want succession planning vormt een cruciaal onderdeel van strategische personeelsplanning, maar hoe breng je in kaart in welke mate je de opvolging van kritische rollen en posities geborgd hebt? Hoe ziet je funnel aan kandidaten uit? En op basis van welke karakteristieken kwalificeert iemand zich als opvolger?

 • Duur: 4 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline
 • Locatie: Naar keuze