Waar wil jij je verder in ontwikkelen? 

Ontdek waar jij enthousiast van wordt en waarmee jij nóg meer impact kunt maken. Heb je een keuze gemaakt, maak je interesse dan kenbaar via de knop ‘aanmelden’. Heb je inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met Sjoerd van den Heuvel PhD

PROGRAMMA
HR Analytics Translator

In een publicatie uit 2018 in Harvard Business Review verwees McKinsey naar de rol van Analytics Translator als “the new must-have role” voor organisaties. Als HR Analytics Translator ben jij de linking pin tussen de data experts en de ‘core-business’ van UWV. Jij vertaalt strategische (HR) uitdagingen in concrete data / analytics / AI oplossingen, én zorgt ervoor dat deze data-oplossingen, analyses, of algoritmen vervolgens weer impact maken in de praktijk van UWV.

In het HR Analytics Translator programma word je niet alleen getraind in je rol als HR analytics translator, maar ontwikkel je ook stap voor stap een HR Analytics use-case voor UWV. Dit is ‘voor het echie’, en deze use-case moet daarom kunnen bijdragen aan de realisatie van strategische doelstellingen van het UWV. Je levert dan ook onder andere een business case en implementatieplan op én ontwikkelt je storytelling-competenties om de besluitvormers effectief te beïnvloeden. Het programma wordt afgesloten met een evenement waarbij jij en je collega’s jullie use-case ter akkoord presenteren aan het management.

Sinds 2020 hebben meer dan 500 professionals in ruim 20 landen over de hele wereld met succes deelgenomen aan het programma. Er zijn inmiddels tientallen use-cases ontwikkeld met directe business impact. En BCG (Boston Consulting Group) betitelde het programma bij een grote internationale verzekeraar als een best-practice in de markt. Ben jij ook klaar om als Analytics Translator impact te maken voor het UWV?

MASTERCLASSES
HR Analytics in de praktijk

Tijdens de interactieve en hands-on HR Analytics in de praktijk masterclasses leer je hoe je HR analytics in de praktijk kunt toepassen. Tijdens iedere masterclass staat een ander HR-thema centraal: van verzuim tot verloop, van recruitment tot diversiteit & inclusie, en meer.

Iedere masterclass is opgebouwd op basis van het LAMP model van de Amerikaanse professoren Cascio & Boudreau: Logic, Measures, Analytics, en Process. Bij het onderdeel Logic staan we stil bij wat het specifieke HR thema uit die masterclass daadwerkelijk is (en wat niet), welke elementen het omvat en op welke wijze dit thema de resultaten van een organisatie (en UWV in het bijzonder) beïnvloed. Met dit onderdeel spijker je je theoretische kennis over het thema dus maximaal bij, op een heel praktische en toegankelijk wijze overigens. 

Bij de onderdelen Measures en Analytics leer je welke data relevant is voor dit HR thema, welke relevante metrics (oftewel ken- en stuurgetallen / KPI’s / beschrijvende statistiek) bij dit thema horen, én hoe je deze metrics berekend. In elke masterclass ontdekken we ook welke meer geavanceerde analyses (inferentiële statistiek) en AI toepassingen waarde zouden kunnen toevoegen bij dit HR thema.

Tot slot leren we bij het onderdeel Process wat nodig is om de uit analyses opgedane inzichten daadwerkelijk impact te laten hebben op de organisatie, medewerkers, of cliënten van UWV

MASTERCLASSES
Storytelling

Met behulp van de inspirerende Storytelling masterclasses leer je storytelling technieken in te zetten om beslissers en andere stakeholders effectief te beïnvloeden. Inzichten of adviezen die voortkomen uit robuuste analyses zijn immers weinig waard als er geen gevolg aan wordt gegeven. 

Je doet state-of-the-art theoretische kennis op over de psychologie achter beïnvloeding, de kansen en bedreigingen van biases bij besluitvorming, én de werking van beïnvloedingstechnieken zoals nudging. Daarnaast ga je direct aan de slag met het toepassing van je opgedane kennis.

Je kunt drie storytelling masterclasses volgen. Bij Storytelling: Fundamentals staat het brede palet aan generieke storytellingprincipes centraal en ligt de focus op presenteren in een fysieke context. Bij de masterclass Storytelling: Visualization leer je (nog) professioneler ogende visualisaties en slides te maken. Je ontdekt functionaliteiten in PowerPoint waar je het bestaan niet van kende, je ervaart de impact van dynamische (3D) visualisaties, je ontvang veel praktische tips en tricks op het gebied van opmaak, kleurgebruik, en stijl, én we ontdekken de kansen die AI bij het maken van visuals en presentaties. Bij de masterclass Storytelling: Presenting online leer je hoe je met relatief kleine ingrepen de effectiviteit van je online presentaties aanzienlijk kunt vergroten. De laatste functionaliteiten van MS teams Meetings passeren de revue, en wist je dat je met behulp van AI er ook voor kunt zorgen dat je altijd in de camera lijkt te kijken, in plaats van naar je scherm? 

PROGRAMMA
HR Analytics Translator

Voor wie?

 • Voor HR professionals die het potentieel hebben om de kloof tussen data-expertise en business-expertise te overbruggen.
 • Voor business managers, financieel professionals, en IT-professionals die kansen zien om met behulp van data, analytics, en AI een duurzame bijdrage te realiseren aan het welzijn van medewerkers én de effectiviteit van de organisatie.   
 • Idealiter nemen multidisciplinaire subgroepen van professionals deel aan dit programma om samen aan dezelfde use-case te werken. De verschillende subgroepen delen ervaringen, ideeën, voortgang in hun use-case ontwikkeling en dragen zo bij aan een inspirerende leercontext.

Wat lever je op?

Tijdens het ontwikkelen van je analytical translator competenties bouw je een real-life use-case voor UWV, die aan het einde van het programma wordt gepresenteerd aan het management. Het streven is om use-cases daadwerkelijk te gaan implementeren, en het programma op deze wijze direct impact te laten maken op UWV. De oplevering van jouw use-case bestaat uit:

 • Systematisch uitgewerkte en gedetailleerde probleembeschrijving waarbij argumentatie zowel kwalitatief als kwantitatief is onderbouwd.
 • Beschrijving van de voorgestelde data- / analytics- / AI-oplossing om dit probleem (of kans) aan te pakken.
 • Business case waarin zowel de kwantitatieve als kwalitatieve kosten en baten van het geïdentificeerde probleem en de voorstelde data / analytics / AI oplossing overzichtelijk uiteen worden gezet. Hiermee worden de omvang van het probleem, evenals de verwachte voordelen op zowel korte als lange termijn inzichtelijk gemaakt. Ook de schaalbaarheid en herhaalbaarheid van de oplossing worden hierin opgenomen  
 • Conceptueel model dat een totaaloverzicht geeft van de factoren die bijdragen aan het ontstaan (en oplossen) van het probleem. Dit model visualiseert tevens de wijze waarop deze factoren verband houden met elkaar, en brengt de causale keten in beeld welke resulteert in het geïdentificeerde businessprobleem.
 • Operationalisering van de concepten die zijn opgenomen in het conceptuele model. Dit betekent dat voor elk concept de (ideale) metingen worden gedefinieerd.
 • Voorgestelde aanpak voor dataverzameling, inclusief de ethische en privacy gerelateerde overwegingen
 • Fasering voor de implementatie van de use-case, inclusief detailplanning voor de eerste fase.
 • Video teaser voor management en collega’s om de eindpresentatie van de use-case bij te wonen
 • Presentatie aan leidinggevenden met een specifieke call-to-action gericht op het begeleiden van de use-case naar implementatie.


 • Duur: 6 dagdelen à 4 uur. Hou rekening met een extra tijdsinvestering tussen de sessies door om te werken aan de ontwikkeling van je use-case. De door jou en je collega’s geselecteerde use-case draagt idealiter direct bij aan een project waar je aan werkt, of aan de geformuleerde ambities van jouw afdeling of divisie. Deelname aan het programma komt dus idealiter niet ‘bovenop’ jouw reguliere werk, maar is een slimmere invulling ervan. 
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline


MASTERCLASSES
HR Analytics in de praktijk

HR Analytics in de praktijk: Introductie

In de masterclass HR Analytics in de praktijk: Introductie leer je wat HR analytics is (en wat ook niet) en hoe het kan bijdragen aan de realisatie van organisatiedoelen. Je leert over de waardeketen van HR Analytics, en de verschillen tussen data, metrics en ware analytics. Ook het onderscheid tussen beschrijvende en inferentiële statistiek word je duidelijk, evenals begrippen als voorspellende en prescriptieve analytics. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen ervaar je voor welke doeleinden metrics gebruikt moeten worden, en in welke gevallen meer geavanceerde analytics meer waarde oplevert voor de organisatie. Andere onderwerpen in deze masterclass zijn: Wat zijn gangbare tools voor HR Analytics, en wanneer zet je welke in?; Hoe ontwikkel je een HR Analytics use-case?; Wanneer ben je als organisatie (onderdeel) klaar voor HR Analytics?. Tot slot wordt aan het LAMP (Logic, Measures, Analytics, Process) model geïntroduceerd, welke de basis biedt voor de andere masterclasses in de reeks. Het advies is om deze introductie masterclass te volgen vóórdat je deelneemt aan andere masterclasses in de reeks ‘ HR Analytics in de praktijk’.

 • Duur: 4 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline


HR Analytics in de praktijk: Verzuim

In de masterclass HR Analytics in de praktijk: Verzuim xxx

 • Duur: 4 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline


HR Analytics in de praktijk: Verloop

In de masterclass HR Analytics in de praktijk: Verloop xxx

 • Duur: 4 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline


HR Analytics in de praktijk: Attitudes

In de masterclass HR Analytics in de praktijk: Attitudes xxx

 • Duur: 4 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline


HR Analytics in de praktijk: Inclusie & Diversiteit

In de masterclass HR Analytics in de praktijk: Inclusie & Diversiteit xxx

 • Duur: 4 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline


HR Analytics in de praktijk: Performance

In de masterclass HR Analytics in de praktijk: Performance xxx

 • Duur: 4 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline


HR Analytics in de praktijk: Recruitment & Selectie

In de masterclass HR Analytics in de praktijk: Recruitment & Selectie xxx

 • Duur: 4 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline


HR Analytics in de praktijk: Leiderschap

In de masterclass HR Analytics in de praktijk: Leiderschap xxx

 • Duur: 4 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline


HR Analytics in de praktijk: Training & Ontwikkeling

In de masterclass HR Analytics in de praktijk: Training & Ontwikkeling xxx

 • Duur: 4 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline


HR Analytics in de praktijk: Succession Planning

In de masterclass HR Analytics in de praktijk: Succession Planning xxx

 • Duur: 4 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline


MASTERCLASSES
Storytelling

Storytelling: Fundamentals

In de masterclass Storytelling: Fundamentals ligt de expliciete focus op de basisprincipes van storytelling. Hoewel deze basisprincipes ook veelal bij online storytelling van toepassing zijn, ligt de focus in deze masterclass op storytelling in de offline setting, dus in een fysieke setting. Je leert over het afstemmen van de doelstelling, opzet en inhoud van je presentaties op de samenstelling van je publiek, hun behoeften, ervaring en voorkeuren. Je leert – en ervaart – hoe je positionering in de ruimte en de inrichting van de ruimte van invloed zijn op de ervaring van het publiek. Je ontdekt de kracht van het gebruik van geluid, muziek en ook stilte. Je leert hoe je je presentatie effectief kunt ontwerpen en structureren op basis van beproefde methoden zoals Barbara Minto’s Piramideprincipe en de toepassing van de narratieve boog. Je oefent met hoe je je idee kunt verkopen en hoe je vraag naar je idee kunt creëren. Want zonder vraag, zal jouw idee of inzicht geen impact gaan hebben.

 • Duur: 4 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline


Storytelling: Visualisatie

In de masterclass Storytelling: Visualisatie staat het ontwikkelen van effectieve visualisaties met data. We bouwen hierbij voort op de basisprincipes uit de masterclass Storytelling: Fundamentals. De masterclass is een combinatie van een grote hoeveelheid inspirerende visualisatie voorbeelden, concrete tips en tricks waar je direct je voordeel mee kunt doen, én hands-on ontwikkeling van je eigen visualisatie vaardigheden door je opgedane inzichten direct toe te passen. Infographics, grafieken, afbeeldingen, smartarts, pictogrammen en 3D-visualisaties passeren de revue. Je wordt geïnspireerd door de vele nuttige do’s en don’ts die gedeeld worden over het kleurgebruik, de keuzes in je ontwerp en de media die je het beste kunt gebruiken om je doelstelling te realiseren. Veel aandacht gaat uit naar het bouwen van krachtige slide decks. De psychologische mechanismen achter bepaalde keuzes worden met je gedeeld, en je leert hoe je generative AI kunt inzetten om jouw perfecte beelden te creëren, en je bergen aan tijd te besparen.

 • Duur: 4 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline


Storytelling: Presenting online

In de masterclass Storytelling: Presenting online xxx 

 • Duur: 2 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Online


TEAM QUIZ
Data Analytics in de praktijk

Storytelling: Fundamentals

In de masterclass Storytelling: Fundamentals ligt de expliciete focus op de basisprincipes van storytelling. Hoewel deze basisprincipes ook veelal bij online storytelling van toepassing zijn, ligt de focus in deze masterclass op storytelling in de offline setting, dus in een fysieke setting. Je leert over het afstemmen van de doelstelling, opzet en inhoud van je presentaties op de samenstelling van je publiek, hun behoeften, ervaring en voorkeuren. Je leert – en ervaart – hoe je positionering in de ruimte en de inrichting van de ruimte van invloed zijn op de ervaring van het publiek. Je ontdekt de kracht van het gebruik van geluid, muziek en ook stilte. Je leert hoe je je presentatie effectief kunt ontwerpen en structureren op basis van beproefde methoden zoals Barbara Minto’s Piramideprincipe en de toepassing van de narratieve boog. Je oefent met hoe je je idee kunt verkopen en hoe je vraag naar je idee kunt creëren. Want zonder vraag, zal jouw idee of inzicht geen impact gaan hebben.

 • Duur: 4 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline


Storytelling: Visualisatie

In de masterclass Storytelling: Visualisatie staat het ontwikkelen van effectieve visualisaties met data. We bouwen hierbij voort op de basisprincipes uit de masterclass Storytelling: Fundamentals. De masterclass is een combinatie van een grote hoeveelheid inspirerende visualisatie voorbeelden, concrete tips en tricks waar je direct je voordeel mee kunt doen, én hands-on ontwikkeling van je eigen visualisatie vaardigheden door je opgedane inzichten direct toe te passen. Infographics, grafieken, afbeeldingen, smartarts, pictogrammen en 3D-visualisaties passeren de revue. Je wordt geïnspireerd door de vele nuttige do’s en don’ts die gedeeld worden over het kleurgebruik, de keuzes in je ontwerp en de media die je het beste kunt gebruiken om je doelstelling te realiseren. Veel aandacht gaat uit naar het bouwen van krachtige slide decks. De psychologische mechanismen achter bepaalde keuzes worden met je gedeeld, en je leert hoe je generative AI kunt inzetten om jouw perfecte beelden te creëren, en je bergen aan tijd te besparen.

 • Duur: 4 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline


Storytelling: Presenting online

In de masterclass Storytelling: Presenting online xxx 

 • Duur: 2 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Online


VIDEO
Video’s voor Data Academy

Storytelling: Fundamentals

In de masterclass Storytelling: Fundamentals ligt de expliciete focus op de basisprincipes van storytelling. Hoewel deze basisprincipes ook veelal bij online storytelling van toepassing zijn, ligt de focus in deze masterclass op storytelling in de offline setting, dus in een fysieke setting. Je leert over het afstemmen van de doelstelling, opzet en inhoud van je presentaties op de samenstelling van je publiek, hun behoeften, ervaring en voorkeuren. Je leert – en ervaart – hoe je positionering in de ruimte en de inrichting van de ruimte van invloed zijn op de ervaring van het publiek. Je ontdekt de kracht van het gebruik van geluid, muziek en ook stilte. Je leert hoe je je presentatie effectief kunt ontwerpen en structureren op basis van beproefde methoden zoals Barbara Minto’s Piramideprincipe en de toepassing van de narratieve boog. Je oefent met hoe je je idee kunt verkopen en hoe je vraag naar je idee kunt creëren. Want zonder vraag, zal jouw idee of inzicht geen impact gaan hebben.

 • Duur: 4 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline


Storytelling: Visualisatie

In de masterclass Storytelling: Visualisatie staat het ontwikkelen van effectieve visualisaties met data. We bouwen hierbij voort op de basisprincipes uit de masterclass Storytelling: Fundamentals. De masterclass is een combinatie van een grote hoeveelheid inspirerende visualisatie voorbeelden, concrete tips en tricks waar je direct je voordeel mee kunt doen, én hands-on ontwikkeling van je eigen visualisatie vaardigheden door je opgedane inzichten direct toe te passen. Infographics, grafieken, afbeeldingen, smartarts, pictogrammen en 3D-visualisaties passeren de revue. Je wordt geïnspireerd door de vele nuttige do’s en don’ts die gedeeld worden over het kleurgebruik, de keuzes in je ontwerp en de media die je het beste kunt gebruiken om je doelstelling te realiseren. Veel aandacht gaat uit naar het bouwen van krachtige slide decks. De psychologische mechanismen achter bepaalde keuzes worden met je gedeeld, en je leert hoe je generative AI kunt inzetten om jouw perfecte beelden te creëren, en je bergen aan tijd te besparen.

 • Duur: 4 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline


Storytelling: Presenting online

In de masterclass Storytelling: Presenting online xxx 

 • Duur: 2 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Online