UWV Video - Sjoerd van den Heuvel PhD

Waar wil jij je verder in ontwikkelen? 

Ontdek waar jij enthousiast van wordt en waarmee jij nóg meer impact kunt maken. Heb je een keuze gemaakt, maak je interesse dan kenbaar via de knop ‘aanmelden’. Heb je vragen? Neem dan contact op met UWV Data Academie

PROGRAMMA
HR Analytics Translator

In een publicatie uit 2018 in Harvard Business Review verwees McKinsey naar de rol van Analytics Translator als “the new must-have role” voor organisaties. Als HR Analytics Translator ben jij de linking pin tussen de data experts en de ‘core-business’ van UWV. Jij vertaalt strategische (HR) uitdagingen in concrete data / analytics / AI oplossingen, én zorgt ervoor dat deze data-oplossingen, analyses, of algoritmen vervolgens weer impact maken in de praktijk van UWV.

In het HR Analytics Translator programma word je niet alleen getraind in je rol als HR analytics translator, maar ontwikkel je ook stap voor stap een HR Analytics use-case voor UWV. Dit is ‘voor het echie’, en deze use-case moet daarom kunnen bijdragen aan de realisatie van strategische doelstellingen van UWV. Je levert dan ook onder andere een business case en implementatieplan op én ontwikkelt je storytelling-competenties om de besluitvormers effectief te beïnvloeden. Het programma wordt afgesloten met een evenement waarbij jij en je collega’s jullie use-case ter akkoord presenteren aan het management.

Sinds 2020 hebben meer dan 500 professionals in ruim 20 landen over de hele wereld met succes deelgenomen aan het programma. Er zijn inmiddels tientallen use-cases ontwikkeld met directe business impact. En BCG (Boston Consulting Group) betitelde het programma bij een grote internationale verzekeraar als een best-practice in de markt. Ben jij ook klaar om als Analytics Translator impact te maken voor UWV?

MASTERCLASSES
HR Analytics in de praktijk

Tijdens de interactieve en hands-on HR Analytics in de praktijk masterclasses leer je hoe je HR analytics in de praktijk kunt toepassen. Tijdens iedere masterclass staat een ander HR-thema centraal: van verzuim tot verloop, van recruitment tot diversiteit & inclusie, en meer.

Iedere masterclass is opgebouwd op basis van het LAMP model van de Amerikaanse professoren Cascio & Boudreau: Logic, Measures, Analytics, en Process. Bij het onderdeel Logic staan we stil bij wat het specifieke HR thema uit die masterclass daadwerkelijk is (en wat niet), welke elementen het omvat en op welke wijze dit thema de resultaten van een organisatie (en UWV in het bijzonder) beïnvloed. Met dit onderdeel spijker je je theoretische kennis over het thema dus maximaal bij, op een heel praktische en toegankelijk wijze overigens. 

Bij de onderdelen Measures en Analytics leer je welke data relevant is voor dit HR thema, welke relevante metrics (oftewel ken- en stuurgetallen / KPI’s / beschrijvende statistiek) bij dit thema horen, én hoe je deze metrics berekend. In elke masterclass ontdekken we ook welke meer geavanceerde analyses (inferentiële statistiek) en AI toepassingen waarde zouden kunnen toevoegen bij dit HR thema.

Tot slot leren we bij het onderdeel Process wat nodig is om de uit analyses opgedane inzichten daadwerkelijk impact te laten hebben op de organisatie, medewerkers, of cliënten van UWV.

MASTERCLASSES
Storytelling voor HR

Met behulp van de inspirerende Storytelling masterclasses leer je storytelling technieken in te zetten om beslissers en andere stakeholders effectief te beïnvloeden. Inzichten of adviezen die voortkomen uit robuuste analyses zijn immers weinig waard als ze niet resulteren in besluiten, ander gedrag, of een bepaalde emotie. 

Je doet state-of-the-art theoretische kennis op over de psychologie achter beïnvloeding, de kansen en bedreigingen van biases bij besluitvorming, én de werking van beïnvloedingstechnieken zoals nudging. Daarnaast ga je direct aan de slag met het toepassing van je opgedane kennis.

Je kunt twee storytelling masterclasses volgen. Bij Storytelling: Fundamentals & Visualization staat het brede palet aan generieke storytellingprincipes en leer je (nog) professioneler ogende visualisaties en slides te maken. Je ontdekt functionaliteiten in PowerPoint waar je het bestaan niet van kende. Je ervaart de impact van dynamische (3D) visualisaties, je ontvang veel praktische tips en tricks op het gebied van opmaak, kleurgebruik, en stijl, én we ontdekken de kansen die AI bij het maken van visuals en presentaties.

Bij de masterclass Storytelling: Presenting Online leer je hoe je met relatief kleine ingrepen de effectiviteit van je online presentaties aanzienlijk kunt vergroten. De laatste functionaliteiten van MS teams Meetings passeren de revue, en wist je dat je met behulp van AI er ook voor kunt zorgen dat je altijd in de camera lijkt te kijken, in plaats van naar je scherm? 

QUIZZEN
HR Analytics Quiz

Wilt jouw team zich wel ontwikkelen op het gebied van data-analytics? Maar is een training op dit moment niet de beste setting? Of heb je een heisessie waarin je op een laagdrempelige manier jullie data analytics skills wilt ontwikkelen? Of wil je je team op een ludieke wijze van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam brengen?

Een Team Quiz rondom Data Analytics in de praktijk kan een krachtige invulling zijn van deze doelen. De quizvragen vormen feitelijk steeds de opmaat voor specifieke kennisdeling, én dialoog binnen het team. De inhoud van de quizzen wordt dan ook steeds op maat gemaakt voor jouw team, jullie doelstellingen, en het huidige kennisniveau. Dus ongeacht of je team data aware, of data savvy is, kun jij het een fun competitie element toevoegen aan de (door)ontwikkeling jouw team op het gebied van data analytics! Quizzen maar!

PROGRAMMA
HR Analytics Translator

Voor wie?

 • Voor HR professionals die het potentieel hebben om de kloof tussen data-expertise en business-expertise te overbruggen.
 • Voor business managers, financieel professionals, en IT-professionals die kansen zien om met behulp van data, analytics, en AI een duurzame bijdrage te realiseren aan het welzijn van medewerkers én de effectiviteit van de organisatie.   
 • Idealiter nemen multidisciplinaire subgroepen van professionals deel aan dit programma om samen aan dezelfde use-case te werken. De verschillende subgroepen delen ervaringen, ideeën, voortgang in hun use-case ontwikkeling en dragen zo bij aan een inspirerende leercontext.

Wat lever je op?

Tijdens het ontwikkelen van je analytical translator competenties bouw je een real-life use-case voor UWV, die aan het einde van het programma wordt gepresenteerd aan het management. Het streven is om use-cases daadwerkelijk te gaan implementeren, en het programma op deze wijze direct impact te laten maken op UWV. De oplevering van jouw use-case bestaat uit:

 • Systematisch uitgewerkte en gedetailleerde probleembeschrijving waarbij argumentatie zowel kwalitatief als kwantitatief is onderbouwd.
 • Beschrijving van de voorgestelde data- / analytics- / AI-oplossing om dit probleem (of kans) aan te pakken.
 • Business case waarin zowel de kwantitatieve als kwalitatieve kosten en baten van het geïdentificeerde probleem en de voorstelde data / analytics / AI oplossing overzichtelijk uiteen worden gezet. Hiermee worden de omvang van het probleem, evenals de verwachte voordelen op zowel korte als lange termijn inzichtelijk gemaakt. Ook de schaalbaarheid en herhaalbaarheid van de oplossing worden hierin opgenomen  
 • Conceptueel model dat een totaaloverzicht geeft van de factoren die bijdragen aan het ontstaan (en oplossen) van het probleem. Dit model visualiseert tevens de wijze waarop deze factoren verband houden met elkaar, en brengt de causale keten in beeld welke resulteert in het geïdentificeerde businessprobleem.
 • Operationalisering van de concepten die zijn opgenomen in het conceptuele model. Dit betekent dat voor elk concept de (ideale) metingen worden gedefinieerd.
 • Voorgestelde aanpak voor dataverzameling, inclusief de ethische en privacy gerelateerde overwegingen
 • Fasering voor de implementatie van de use-case, inclusief detailplanning voor de eerste fase.
 • Video teaser voor management en collega’s om de eindpresentatie van de use-case bij te wonen
 • Presentatie aan leidinggevenden met een specifieke call-to-action gericht op het begeleiden van de use-case naar implementatie.


 • Duur: 6 dagdelen à 4 uur. Hou rekening met een extra tijdsinvestering tussen de sessies door om te werken aan de ontwikkeling van je use-case. De door jou en je collega’s geselecteerde use-case draagt idealiter direct bij aan een project waar je aan werkt, of aan de geformuleerde ambities van jouw afdeling of divisie. Deelname aan het programma komt dus idealiter niet ‘bovenop’ jouw reguliere werk, maar is een slimmere invulling ervan. 
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline
 • Locatie: Naar keuze


MASTERCLASSES
HR Analytics in de praktijk

HR Analytics in de praktijk: Introductie

In de masterclass HR Analytics in de praktijk: Introductie leer je wat HR analytics is (en wat ook niet) en hoe het kan bijdragen aan de realisatie van organisatiedoelen. Je leert over de waardeketen van HR Analytics, en de verschillen tussen data, metrics en ware analytics. Ook het onderscheid tussen beschrijvende en inferentiële statistiek word je duidelijk, evenals begrippen als voorspellende en prescriptieve analytics. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen ervaar je voor welke doeleinden metrics gebruikt moeten worden, en in welke gevallen meer geavanceerde analytics meer waarde opleveren voor de organisatie. Andere onderwerpen in deze masterclass zijn: Wat zijn gangbare tools voor HR Analytics, en wanneer zet je welke in?; Hoe ontwikkel je een HR Analytics use-case?; Wanneer ben je als organisatie (onderdeel) klaar voor HR Analytics?. Tot slot wordt aan het LAMP (Logic, Measures, Analytics, Process) model geïntroduceerd, welke de basis biedt voor de andere masterclasses in de reeks. Het advies is om deze introductie masterclass te volgen vóórdat je deelneemt aan andere masterclasses in de reeks ‘ HR Analytics in de praktijk’.

 • Duur: 4 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline
 • Locatie: Naar keuze


HR Analytics in de praktijk: Verzuim

In de masterclass HR Analytics in de praktijk: Verzuim leer je hoe je HR analytics concreet toepast op het gebied van verzuim. Ontdek de belangrijkste data, metrics (zoals KPI’s), en analyses die je kunt toepassen om het ziekteverzuim in jouw organisatieonderdeel beter te begrijpen, verklaren, én voorspellen. Neem je laptop mee en ga concreet aan de slag met het berekenen van de directe én indirecte kosten van verzuim.

 • Duur: 4 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline
 • Locatie: Naar keuze


HR Analytics in de praktijk: Verloop

In de masterclass HR Analytics in de praktijk: Verloop leer je hoe je HR analytics concreet toepast op het gebied van verloop. Ontdek de belangrijkste data, metrics (zoals KPI’s), en analyses die je kunt toepassen om het verloop in jouw organisatieonderdeel beter te begrijpen, verklaren, én voorspellen. Leer gewenst en ongewenst verloop te onderscheiden, en bereken zelf kosten van verloop binnen 5 categorieën van directe én indirecte verloopkosten.  

 • Duur: 4 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline
 • Locatie: Naar keuze


HR Analytics in de praktijk: Attitudes

In de masterclass HR Analytics in de praktijk: Attitudes  leer je hoe je HR analytics concreet toepast op het gebied van attitudes als betrokkenheid, tevredenheid, bevlogenheid. Overigens zijn deze attitudes compleet verschillende concepten die wel vaak in één adem worden genoemd. Wel concept is voor jouw context relevant? En hoe meet je die dan om de meest valide en betrouwbare manier? Ontdek de belangrijkste data, metrics (zoals KPI’s), en analyses die je kunt toepassen om de houding van medewerkers in jouw organisatieonderdeel beter te begrijpen, verklaren, én voorspellen.

 • Duur: 4 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline
 • Locatie: Naar keuze


HR Analytics in de praktijk: Inclusie & Diversiteit

In de masterclass HR Analytics in de praktijk: Inclusie & Diversiteit staat het relevante, maar wat ongrijpbare thema inclusie en diversiteit centraal. Wat waarom doen we aan inclusie-en diversiteitsbeleid? Omdat we het belangrijk vinden? Omdat de arbeidsmarkt steeds krapper wordt? En wanneer ben je dan divers, divers genoeg, of inclusief? Leer in deze masterclass hoe je HR analytics concreet toepast op inclusie en diversiteit: hoe definieer, meet en analyseer je inclusie en diversiteit? En hoe vertaal je inzichten in inclusie en diversiteit binnen jouw organisatieonderdeel naar actie, beleid, interventies, en uiteindelijk impact?


 • Duur: 4 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline
 • Locatie: Naar keuze


HR Analytics in de praktijk: Performance

In de masterclass HR Analytics in de praktijk: Performance leer je hoe je HR analytics concreet toepast op het gebied van medewerker performance. Want dat is nog niet zo eenvoudig. Performance betekent in iedere rol, functie, of organisatie namelijhk iets anders: dus hoe maken we performance dan inzichtelijk? Zijn traditionele manier van meten, analyseren, kalibreren van performance nog wel ‘valide’? En hoe voorspellen we performance, bijvoorbeeld van nieuwe medewerkers?

 • Duur: 4 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline
 • Locatie: Naar keuze


HR Analytics in de praktijk: Recruitment & Selectie

In de masterclass HR Analytics in de praktijk: Recruitment & Selectie leer je hoe je HR analytics concreet toepast ten behoeve van een efficiënt én effectief recruitment- en selectieproces. Want ondanks de enorme krapte op de arbeidsmarkt, willen we tóch de beste kandidaten identificeren, bereiken, selecteren, en aannemen. We moeten steeds creatiever worden. Óf wellicht gewoon slimmer gebruik maken van data en nieuwe technologieën en AI?

 • Duur: 4 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline
 • Locatie: Naar keuze


HR Analytics in de praktijk: Leiderschap

In de masterclass HR Analytics in de praktijk: Leiderschap  leer je hoe je HR analytics concreet toepast om de impact van leiderschap beter te begrijpen, verklaren, én voorspellen. Hoe meet je specifieke leiderschapskenmerken en bepaal je de invloed op de prestaties van teams en individuen? Welk leiderschap is effectief in welke context? Welke team heeft welke type leiderschap nodig, om maximaal te kunnen presenteren?  

 • Duur: 4 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline
 • Locatie: Naar keuze


HR Analytics in de praktijk: Training & Ontwikkeling

In de masterclass HR Analytics in de praktijk: Training & Ontwikkeling  leer je hoe je HR analytics concreet toepast binnen het Training & Ontwikkeling domein. Want hoe meet je nu de effectiviteit van trainingsprogramma’s? In ieder geval niet met de vraag hoe de lunch (en de kroketten) tijdens de training smaakte. Maar waarom stellen we dit soort vragen dan wel vaak bij evaluaties van trainingsprogramma’s? Maak kennis met beproefde methoden om het effect van training en ontwikkeling te meten, zoals de ROI methode en het Kirkpatrick Model. En wanneer je vervolgens predictive analytics toepast, hoe verdubbel je vrij eenvoudig het rendement van investeringen in training en development? 

 • Duur: 4 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline
 • Locatie: Naar keuze


HR Analytics in de praktijk: Succession Planning

In de masterclass HR Analytics in de praktijk: Succession Planning  leer je hoe je HR analytics concreet toepast op succession planning, zowel op strategisch, tactisch, én operationeel niveau. Want succession planning vormt een cruciaal onderdeel van strategische personeelsplanning, maar hoe breng je in kaart in welke mate je de opvolging van kritische rollen en posities geborgd hebt? Hoe ziet je funnel aan kandidaten uit? En op basis van welke karakteristieken kwalificeert iemand zich als opvolger?

 • Duur: 4 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline
 • Locatie: Naar keuze


MASTERCLASSES
Storytelling voor HR

Storytelling: Fundamentals & Visualisatie

In de masterclass Storytelling: Fundamentals & Visualisatie ligt de focus enerzijds op de basisprincipes van storytelling. Je leert over het afstemmen van de doelstelling, opzet en inhoud van je presentaties op de samenstelling van je publiek, hun behoeften, ervaring en voorkeuren. Je leert – en ervaart – hoe je positionering in de ruimte en de inrichting van de ruimte van invloed zijn op de ervaring van het publiek. Je ontdekt de kracht van het gebruik van geluid, muziek en ook stilte. Je leert hoe je je presentatie effectief kunt ontwerpen en structureren op basis van beproefde methoden zoals Barbara Minto’s Piramide Principe en de toepassing van de narratieve boog. Je oefent hoe je je idee kunt verkopen en hoe je vraag naar je idee kunt creëren. Want zonder vraag vanuit de organisatie, zal jouw idee of inzicht geen impact maken.

Naast de focus op de basisprincipes van storytelling, staat in deze masterclass het ontwikkelen van effectieve visualisaties centraal. Visualisaties zijn effectief als ze besluitvorming, gedrag, emotie beïnvloeden. Tijdens de masterclass passeren inspirerende visualisatie voorbeelden de revue en krijgt je veel concrete tips en tricks waar je direct je voordeel mee kunt doen. Uit uiteraard ontwikkel je ook hands-on  je eigen visualisatie vaardigheden waarbij je de opgedane inzichten direct toepast. Neem je laptop dus vooral mee. We gaan aan de slag met infographics, grafieken, afbeeldingen, smartarts, pictogrammen en 3D-visualisaties. Wat zijn do’s en don’ts bij kleurgebruik, je slide ontwerp en het gebruik van media. Veel aandacht gaat uit naar het bouwen van krachtige slide decks. Maar ook behandelen we de de psychologische mechanismen achter bepaalde ontwerpkeuzes, en leer je hoe je generative AI kunt inzetten om jouw perfecte beelden te creëren en je bergen aan tijd te besparen.

 • Duur: 8 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline
 • Locatie: Naar keuze


Storytelling: Presenting Online

De masterclass Storytelling: Presenting online is erop gericht de effectiviteit van jouw online presentaties te vergroten. Hierbij gaat het niet alleen om expliciete presentaties waarin je jouw plannen over de bühne brengt, maar ook over de standaard overleggen en korte afstemmingsmomenten. Want wil je niet iedere keer effectief zijn? Oftewel: je doel bereiken, iemand overtuigen, collega’s enthousiasmeren voor jouw idee?

Hoewel online meetings (zeker) sinds de pandemie standaard onderdeel van ons werkende leven zijn geworden, benutten we lang niet alle mogelijkheden die online tools als MS Teams meetings ons bieden. Of het nu gaat om snel een poll in de chat invoeren om de mening van de deelnemers op te halen, je slides naast jou als presentator positioneren zodat deelnemer volle aandacht voor jou én je geweldige slides hebben, of zelfs om snel een besluit te nemen en alle goedkeuringen automatisch te registreren (jazeker, dan kan ook gewoon!).  

En hoe kom jij over tijdens online meetings? Hoe klinkt jouw microfoon? En je ruimte? Leer en ervaar hoe je de positionering van je camera, jouw eigen positionering, je geluidsinstellingen, de akoestiek en de verlichting in je kamer kunt optimaliseren. Hoe deel je alsnog het geluid van je video wanneer je al in presentatiemodus zit en je de presentatie dus niet wilt onderbreken? En wat zijn absolute do’s en don’ts tijdens online meetings? Kortom, en komt heel veel voorbij tijdens deze masterclass. Kom dus cherrypicken om jouw effectiviteit online te maximaliseren!  


 • Duur: 4 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Online


TEAM QUIZ
Data Analytics in de praktijk

Team Quiz – Data Analytics in de praktijk (Aware)

Wil je tijdens jouw team bijeenkomst, heisessie, of strategiedag op ludieke wijze kennis opdoen op het gebied van data analytics? Wil je jouw team op een laagdrempelige manier nader kennis laten maken met data-analytics in de praktijk? Of moet data-analytics een terugkomend onderdeel worden tijdens jullie teamoverleg? Start dan met jouw Team Quiz voor data aware teams!

 • Duur: In overleg
 • Format: Online of offline
 • Locatie: Naar keuze


Team Quiz – Data Analytics in de praktijk (Savvy)

Is jouw team al behoorlijk enthousiast over data analytics, maar wil je eenmalig of op regelmatige basis geïnspireerd en bijgespijkerd worden met de latest & greatest op het gebied van data-analytics in de praktijk? Neem dan deel aan de team quiz voor data savvy teams. Laagdrempelig, inspirerend, én leerzaam.   

 • Duur: In overleg
 • Format: Online of offline
 • Locatie: Naar keuze


VIDEO
Video’s voor UWV Data Academy

Team Quiz – Data Analytics in de praktijk (Aware)

In de masterclass Storytelling: Fundamentals ligt de expliciete focus op de basisprincipes van storytelling. Hoewel deze basisprincipes ook veelal bij online storytelling van toepassing zijn, ligt de focus in deze masterclass op storytelling in de offline setting, dus in een fysieke setting. Je leert over het afstemmen van de doelstelling, opzet en inhoud van je presentaties op de samenstelling van je publiek, hun behoeften, ervaring en voorkeuren. Je leert – en ervaart – hoe je positionering in de ruimte en de inrichting van de ruimte van invloed zijn op de ervaring van het publiek. Je ontdekt de kracht van het gebruik van geluid, muziek en ook stilte. Je leert hoe je je presentatie effectief kunt ontwerpen en structureren op basis van beproefde methoden zoals Barbara Minto’s Piramideprincipe en de toepassing van de narratieve boog. Je oefent met hoe je je idee kunt verkopen en hoe je vraag naar je idee kunt creëren. Want zonder vraag, zal jouw idee of inzicht geen impact gaan hebben.

 • Duur: 4 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline


Team Quiz – Data Analytics in de praktijk (Savvy)

In de masterclass Storytelling: Visualisatie staat het ontwikkelen van effectieve visualisaties met data. We bouwen hierbij voort op de basisprincipes uit de masterclass Storytelling: Fundamentals. De masterclass is een combinatie van een grote hoeveelheid inspirerende visualisatie voorbeelden, concrete tips en tricks waar je direct je voordeel mee kunt doen, én hands-on ontwikkeling van je eigen visualisatie vaardigheden door je opgedane inzichten direct toe te passen. Infographics, grafieken, afbeeldingen, smartarts, pictogrammen en 3D-visualisaties passeren de revue. Je wordt geïnspireerd door de vele nuttige do’s en don’ts die gedeeld worden over het kleurgebruik, de keuzes in je ontwerp en de media die je het beste kunt gebruiken om je doelstelling te realiseren. Veel aandacht gaat uit naar het bouwen van krachtige slide decks. De psychologische mechanismen achter bepaalde keuzes worden met je gedeeld, en je leert hoe je generative AI kunt inzetten om jouw perfecte beelden te creëren, en je bergen aan tijd te besparen.

 • Duur: 4 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline


Storytelling: Presenting online

In de masterclass Storytelling: Presenting online xxx 

 • Duur: 2 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Online