UWV Programma Analytics Translator - Sjoerd van den Heuvel PhD

Waar wil jij je verder in ontwikkelen? 

Ontdek waar jij enthousiast van wordt en waarmee jij nóg meer impact kunt maken. Heb je een keuze gemaakt, maak je interesse dan kenbaar via de knop ‘aanmelden’. Heb je vragen? Neem dan contact op met UWV Data Academie

PROGRAMMA
Analytics Translator

Voor wie?

 • Voor professionals die het potentieel hebben om de kloof tussen data-expertise en business-expertise te overbruggen.
 • Voor business managers, financieel professionals, en IT-professionals die kansen zien om met behulp van data, analytics, en AI een duurzame bijdrage te realiseren aan het welzijn van medewerkers én de effectiviteit van de organisatie.   
 • Idealiter nemen multidisciplinaire subgroepen van professionals deel aan dit programma om samen aan dezelfde use-case te werken. De verschillende subgroepen delen ervaringen, ideeën, voortgang in hun use-case ontwikkeling en dragen zo bij aan een inspirerende leercontext.

Wat lever je op?

Tijdens het ontwikkelen van je analytical translator competenties bouw je een real-life use-case voor UWV, die aan het einde van het programma wordt gepresenteerd aan het management. Het streven is om use-cases daadwerkelijk te gaan implementeren, en het programma op deze wijze direct impact te laten maken op UWV. De oplevering van jouw use-case bestaat uit:

 • Systematisch uitgewerkte en gedetailleerde probleembeschrijving waarbij argumentatie zowel kwalitatief als kwantitatief is onderbouwd.
 • Beschrijving van de voorgestelde data- / analytics- / AI-oplossing om dit probleem (of kans) aan te pakken.
 • Business case waarin zowel de kwantitatieve als kwalitatieve kosten en baten van het geïdentificeerde probleem en de voorstelde data / analytics / AI oplossing overzichtelijk uiteen worden gezet. Hiermee worden de omvang van het probleem, evenals de verwachte voordelen op zowel korte als lange termijn inzichtelijk gemaakt. Ook de schaalbaarheid en herhaalbaarheid van de oplossing worden hierin opgenomen  
 • Conceptueel model dat een totaaloverzicht geeft van de factoren die bijdragen aan het ontstaan (en oplossen) van het probleem. Dit model visualiseert tevens de wijze waarop deze factoren verband houden met elkaar, en brengt de causale keten in beeld welke resulteert in het geïdentificeerde businessprobleem.
 • Operationalisering van de concepten die zijn opgenomen in het conceptuele model. Dit betekent dat voor elk concept de (ideale) metingen worden gedefinieerd.
 • Voorgestelde aanpak voor dataverzameling, inclusief de ethische en privacy gerelateerde overwegingen
 • Fasering voor de implementatie van de use-case, inclusief detailplanning voor de eerste fase.
 • Video teaser voor management en collega’s om de eindpresentatie van de use-case bij te wonen
 • Presentatie aan leidinggevenden met een specifieke call-to-action gericht op het begeleiden van de use-case naar implementatie.


 • Duur: 6 dagdelen à 4 uur. Hou rekening met een extra tijdsinvestering tussen de sessies door om te werken aan de ontwikkeling van je use-case. De door jou en je collega’s geselecteerde use-case draagt idealiter direct bij aan een project waar je aan werkt, of aan de geformuleerde ambities van jouw afdeling of divisie. Deelname aan het programma komt dus idealiter niet ‘bovenop’ jouw reguliere werk, maar is een slimmere invulling ervan. 
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Format: Offline
 • Locatie: Naar keuze